Моніторинг якості освіти

В усіх групах створені всі умови для всебічного розвитку дитини як особистості, для набуття певних знань та навичок як у організованій діяльності так і у самостійному творчому вираженні. Саме це дало змогу досягти значних успіхів у розвитку вихованців, що було встановлено за результатами аналізу карток з проведення діагностування. За всіма освітніми лініями та розділами чинної програма було виявлено наступне:

1.    За розділом «Мовлення дитини» показники високого рівня збільшились на 9 %, а низького рівня зменшилось на 23 %.

2.    За розділом «Ігрова діяльність» показники високого рівня збільшились на 7 %, а низького рівня зменшилось на 20 %.

3.    За розділом «Фізичний розвиток» показники високого рівня збільшились на 9 %, а низького рівня зменшилось на 23 %.

4.    За розділом «Дитина в соціумі» показники високого рівня збільшились на 9 %, а низького рівня зменшилось на 16 %.

5.    За розділом «Сенсорно-пізнавальний розвиток» показники високого рівня збільшились на 7 %, а низького рівня зменшилось на 30 %.

6.    За розділом «Дитина в світі культури» показники високого рівня збільшились на 7 %, а низького рівня зменшилось на 21 %.

7.    За розділом «Дитина у природному довкіллі» показники високого рівня збільшились на 8 %, а низького рівня зменшилось на 18 %.

В групі старшого дошкільного віку були створені всі умови для розвитку пізнавальних процесів (сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мислення) та розвитку розумових операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, класифікації та ін.) як базових якостей для подальшого успішного шкільного навчання. Порівняно з початком навчального року підвищився рівень засвоєння дітьми  програмового матеріалу за всіма розділами програми, а кількість дітей з показниками високого рівня збільшилась на 36 %. Діти вміють застосовувати придбанні знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, вміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.