Сталий розвиток для дошкільнят

Сталий розвиток (sustainable development – англ., устойчивое развитие – рус.) розвиток, що дозволяє задовольнити потреби сучасного покоління без шкоди для майбутніх поколінь.

 

Основою сталого розвитку є економічні та екологічні інтереси суспільства. Порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя.

 

 

Сталий розвиток передбачає вирівнювання рівня якості життя населення різних країн та його подальше зростання. Бідним країнам треба наздоганяти багатих. Але поліпшення якості життя повинно спиратися на нові досягнення науки. Сучасні умови вимагають від всіх скорочувати споживання ресурсів, переходити на інші види матеріалів та джерел енергії, впроваджувати прогресивні ресурсонемісткі безвідходні технології, зменшуючи навантаження на довкілля та здоров’я людини.

 

Глобальні цілі сталого розвитку були затверджені у 2015 році на саміті ООН.

15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», і якій визначені базові показники для досягнення поставлених цілей з урахуванням специфіки національного розвитку.

Нагальною потребою XXI століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства.

Основні положення концепції сталого розвитку

1. В центрі уваги – люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя в гармонії з природою.
2. Охорона навколишнього середовища має стати основним компонентом процесу розвитку і не може розглядатись у відриві від нього.
3. Задоволення потреб у збереженні навколишнього середовища повинно розповсюджуватися не тільки на теперішні, але й на майбутні покоління.
4. Необхідним є партнерство, спільна робота всіх і кожного для забезпечення сталого розвитку.
5. Збереження здоров'я людей і забезпечення гідного рівня життя.

Саме на таких засадах сформувалося поняття сталий розвиток.